Sunday, February 14, 2016

ร้านทำกรอบรูปเชียงใหม่ เคแอลเฟรม เราอัดภาพพร้อมทำกรอบรูป ทั้ง กรอบรูปแต่งงาน กรอบรูปลอย กรอบรูปผ้าแคนวาส พร้อมอัดภาพลงบนผ้าแคนวาส พิมพ์ ปริ้นท์ กรอบรูปไม้ กรอบหลุยส์ เวดดิ้ง กรอบรูปออนไลน์ กรอบรูปราคาถูก กรอบรูปของขวัญ พร้อมส่งทั่วประเทศ


 กรอบลอย อัดภาพ กรอบรูปแต่งงาน ที่ ร้านกรอบรูป KL Frame เชียงใหม่ เราบริการอัดภาพ ขยายภาพ พร้อมทำกรอบรูป ทั้งกรอบรูปลอย กรอบรูปผ้าแคนวาส กรอบรูปงานแต่งงาน กรอบหลุยส์ พรีเวดดิ้ง กรอบรูปตกแต่งในงานแต่งงาน กรอบรูปไม้ออนไลน์ กรอบรูปตกแต่งบ้าน กรอบรูปออนไลน์ สั่งที่เราส่งได้ ทั่วประเทศ  

คุณภูวเดช 081-7164414 ,089-6350133
email  :  tkanyakorn@gmail.com
Line id : 0817164414
www.klframes.com